Hvordan skrive en god jobbsøknad

Hovedformålet med å skrive en god jobbsøknad er å vekke arbeidsgiverens interesse slik at han legger merke til søknaden, og velger å kikke nærmere på nettopp din CV. Du skal ganske enkelt imponere arbeidsgiveren og skryte av deg selv,dine ferdigheter og kvalifikasjoner. En god jobbsøknad bør være skrevet på en klar og konsis måte og gå rett på poenget. I søknaden skal du ganske enkelt fortelle arbeidsgiveren at du er verdt å ta en titt på.

Søknaden bør være kortfattet, helst ikke stort mer enn en side. Den bør også være lettlest og bør bare omfatte absolutt nødvendig informasjon.
Som med mange andre ting, finnes det bestemte retningslinjer som fungerer bedre enn andre når man skriver jobbsøknad. Her følger noen enkle retningslinjer:

Utforming av søknad

Hvilken formell stil du velger er ikke så viktig, det finnes mange forskjellige maler og standarder for jobbsøknader og profesjonelle brev, hva du velger kommer an på personlige preferanser og type jobb du søker på. Det kan likevel være greit å lage en mal for standard jobbsøknad som du bruker fast hver gang du skal søke jobb.

Navn og adresse:
Et sted på toppen av arket, enten det er på høyre eller venstre side, skal det stå navn adresse og dato. Kontroller at du inkluderer navnet på personen, denne personens tittel, firmanavn, adresse og eventuelt referansenummer. Det er sannsynligvis innlysende at man må skrive ned adresse på et brev, men dette er så viktig at det uansett er verdt å nevne riktig, ingenting er mer irriterende enn å motta et brev som er feil adressert eller feilstavet. Dette gir et dårlig førsteinntrykk.

Introduksjonsavsnittet:
I første avsnitt bør du få fram nøyaktig hvorfor du skriver til mottakeren. Få her umiddelbart frem at det dreier seg om en jobbsøknad. Hvis det dreier seg om en utlyst stilling, nevn tittel på utlysningen og hvor og når jobben ble utlyst. Hvis det ikke dreier seg om en utlyst stilling bør du spesifisere at du søker på eventuelle nåværende eller fremtidige jobbmuligheter som passer for en med dine kvalifikasjoner.

Hovedavsnittet:
Hoveddelen i en jobbsøknad skal være på maks to-tre avsnitt . Her forteller du hva du har å tilby bedriften, hvorfor de bør lese din CV og hvorfor de bør velge deg. Her oppsummerer du utdannelse, erfaringer og ferdigheter, samtidig må du huske på at du her bør tilfredstille stillingskravene som ble spesifisert i jobbannonsen.

Skriv et kort sammendrag av din profesjonelle yrkeskarriere og fremhev eventuelle spesialiseringer eller det du legger mest vekt på. Dette avsnittet bør også henvise leseren til CV'en din.

Den neste delen av søknaden skal være en kort beskrivelse av din personlige ferdigheter. Her kan det være til nyttig å lese stillingsbeskrivelsen for å finne ut hva slags ferdigheter arbeidsgiveren er ute etter. Hvis arbeidsgiver legger vekt på ting som, for eksempel, kommunikasjon eller lederskapsevner bør du også fremheve disse egenskapene. Her bør du ikke være redd for å bruke positive adjektiver. Men ikke overdriv.

Siste avsnitt:
Avslutningsseksjonen bør være en oppfordring til handling fra mottakerens side. Det er her du bør be om et intervju eller oppfordre arbeidsgiveren til å kontakt. Her bør du også få med kontaktinformasjon, hvor og hvordan arbeidsgiveren kan nå deg, og du bør takke bedriften for å ha gitt deg muligheten til å søke.

Fullfør brevet ved å legge til en formell avsluttende bemerkning. for eksempel "med vennlig hilsen" eller det du føler deg komfortabel med, i henhold til hvor formelt du ønsker å fremstå. Lag også plass for signaturen din og bruk ditt fulle navn.

Før du sender avgårde søknaden bør du gjennomføre stavekontroll, for så å lese den på nytt og kontrollere at den er perfekt.

Sjekkliste:

  • Pass på at søknaden ikke er for lang.
  • Unngå grammatikk eller stavefeil.
  • At du oppfyller alle kravene i stillingsannonsen.
  • At språket i søknaden flyter lett og er lett å lese.

Du må kanskje skrive om og redigere søknaden mange ganger før du er fornøyd med den, dette kan være slitsomt, men husk på at en jobbsøknad ofte er like viktig, om ikke viktigere, enn en CV.

Dette var en liten innledning til hvordan man skriver en jobbsøknad, håper den var nyttig.

Lykke til!